PAKIET 14 INSTRUKCJI DLA SALONÓW FRYZJERSKICH

49,00 

-
+
Formularz zamówienia dla instytucji
Adresaci
 • Firmy z branży beauty: salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, SPA itp.
Właściwości
 • Dokumenty w formacie PDF,
 • Dokumenty dostępne natychmiast po zakupie,
 • Nieograniczona liczba pobrań.
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT.
Opis produktu Przygotowaliśmy pakiet 14 instrukcji BHP, które są niezbędne dla stanowisk z branży beauty: salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, SPA itp.

Obowiązkiem pracodawcy jest opracowanie aktualnych instrukcji bhp, a w szczególności wytycznych odnoszących się do każdego stanowiska pracy. Powinny się one odnosić do stosowanych w danej firmie procesów technologicznych oraz szczegółowo opisywać zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac i obsługiwaniu urządzeń. Instrukcje są również potrzebne w przypadku występowania na miejscu pracy substancji szkodliwych i niebezpiecznych. Ważne jest także, żeby każdy pracownik miał dostęp do wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Konieczność formułowania takich wytycznych oraz ich udostępniania  do stałego użytkowania wynika z § 41 r.o.b.h.p.

W pakiecie instrukcje
 • Instrukcja bhp ogólna dla zakładu
 • Instrukcja bhp  przy ręcznych  pracach transportowych
 • Instrukcja bhp przy stosowaniu substancji chemicznych
 • Instrukcja bhp obsługi czajnika
 • Instrukcja bhp magazynowania
 • Instrukcja obsługi gaśnicy
 • Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
 • Instrukcja na wypadek pożaru
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP kierowania pojazdem
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracy z wykorzystaniem drabiny
 • Instrukcja bhp na stanowisku fryzjer
 • Instrukcja bhp na stanowisku kosmetyczka
 • Procedura  postępowania po ekspozycji na krew i inny infekcyjny materiał zakaźny