PAKIET 14 INSTRUKCJI DLA FIRM OGRODNICZYCH

79,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj
Adresaci
 • Firmy które zajmują się utrzymaniem terenów zielonych zewnętrznych z branży pielęgnacyjnej i porządkowej.
Właściwości
 • Dokumenty w formacie PDF,
 • Dokumenty dostępne natychmiast po zakupie,
 • Nieograniczona liczba pobrań.
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT.
Opis produktu Przygotowaliśmy pakiet 14 instrukcji BHP, które są niezbędne dla firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych zewnętrznych z branży pielęgnacyjnej i porządkowej.

Obowiązkiem pracodawcy jest opracowanie aktualnych instrukcji bhp, a w szczególności wytycznych odnoszących się do każdego stanowiska pracy. Powinny się one odnosić do stosowanych w danej firmie procesów technologicznych oraz szczegółowo opisywać zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac i obsługiwaniu urządzeń. Instrukcje są również potrzebne w przypadku występowania na miejscu pracy substancji szkodliwych i niebezpiecznych. Ważne jest także, żeby każdy pracownik miał dostęp do wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Konieczność formułowania takich wytycznych oraz ich udostępniania  do stałego użytkowania wynika z § 41 r.o.b.h.p. W pakiecie instrukcje

 • Instrukcja bhp ogólna dla zakładu
 • Instrukcja bhp  przy ręcznych  pracach transportowych
 • Instrukcja bhp przy stosowaniu substancji chemicznych
 • Instrukcja bhp obsługi czajnika
 • Instrukcja bhp magazynowania
 • Instrukcja obsługi gaśnicy
 • Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
 • Instrukcja na wypadek pożaru
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja BHP kierowania pojazdem
 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracy z wykorzystaniem drabiny
 • Instrukcja BHP obsługi kosiarki spalinowej
 • Instrukcja BHP obsługi kosy spalinowej
 • Instrukcja BHP podczas wykonywania prac porządkowych