Szkolenie z dziedziny BHP dla pracodawców i osób zarządzających innymi pracownikami UKRAINE

39,00 119,00 

-
+
Formularz zamówienia dla instytucji

 

Adresaci
 • Pracodawcy,
 • Dyrektorzy,
 • Kierownicy / Managerowie,
 • Majstrowie,
 • Brygadziści,
 • Liderzy,
 • Inne osoby zarządzające pracownikami.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

  Zaświadczenie

Karta szkolenia

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Za eliminację zagrożeń i ewentualne wypadki przy pracy odpowiedzialny jest pracodawca oraz kadra zarządzająca. Dlatego też osoby zatrudnione na stanowiskach zarządzających zobowiązane są do regularnego aktualizowania informacji z zakresu BHP. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkim osobom zatrudnionym w firmie oraz ograniczenie strat pracodawcy.

Szkolenie obejmuje wiedzę z zakresu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, sposobów ich identyfikowania, organizacji bezpiecznego stanowiska pracy oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Oferowane przez nas okresowe szkolenie zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego ostatnim etapem jest test składający się z piętnastu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Po ukończeniu egzaminu generowane jest zaświadczenie w formie PDF lub w wersji tradycyjnej na życzenie.

Uczestnik kończący kurs zdobywa kwalifikacje do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie ma charakter okresowy, i zgodnie z polskim prawem powinno być powtarzane co 5 lat.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przcipożarowa
 • Pierwsza pomoc
 • Instruktarz stanowiskowy
 • Skutki niewłaściwych warunków pracy