Wstępne szkolenie BHP dla pracowników branży handlowej

29,00 64,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj

Adresaci

 • Sprzedawcy
 • Kasjerzy
 • Handlowcy
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionych stanowiskach.

Właściwości

 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

Zaświadczenie

 

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności

 • Do 60 miesięcy

Forma płatności

 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Wybierając szkolenie BHP warto zdecydować się na usługi prawdziwych profesjonalistów. Dlaczego?

Praca pracownika branży handlowej wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, a także czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi. Wynikają one między innymi z bezpośredniego kontaktu z klientem. Taka sytuacja jest niekorzystna również dla pracodawców – to oni bowiem ponoszą odpowiedzialność za konsekwencje wypadków. E-szkolenie BHP z pewnością pozwoli zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników.

Ponadto szkodliwe oddziaływanie czynników na stanowiskach pracy często pociąga za sobą zmniejszenie frekwencji w pracy lub konieczność zrezygnowania z niej przez pracownika, co z kolei przekłada się na straty czasowe i zmniejszenie zysków.

Dlatego ważne jest, by pracownicy mieli możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą to zrobić bez wychodzenia z domu. Taką możliwość daje im szkolenie BHP online stworzone przez naszą firmę. Dzięki takiej formie z kursu można korzystać w każdym miejscu i czasie.

Jego ostatnim etapem jest test składający się z dziesięciu  pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Po ukończeniu egzaminu generowane jest zaświadczenie w formie PDF lub w wersji tradycyjnej na życzenie.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenie czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc