ZPA - OZNACZENIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W TRANSP.