Szkolenie BHP dla nauczycieli i pracowników oświaty

35,00 69,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj

 

Adresaci
 • Nauczyciele w placówkach publicznych
 • Nauczyciele w placówkach niepublicznych
 • Wykładowcy uniwersyteccy
 • Wychowawcy
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionych stanowiskach.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

  Zaświadczenie

Karta szkolenia

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Placówki oświatowe i ich pracownicy odpowiadają zarówno za bezpieczeństwo kadr, jak i pobierających w nich nauki uczniów czy studentów. Dlatego też odpowiednie szkolenie dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach, przedszkolach czy żłobkach jest korzystne dla każdego, kto ma związek z tego typu miejscami.

Szkolenie BHP online dla pracowników placówek oświatowych i nauczycieli obejmuje wiedzę na temat czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, związanych ze stanowiskiem pracy, a także przygotowaniem tego stanowiska i bezpiecznym sposobem realizowania swoich obowiązków.

Podczas trwania całego szkolenia online pracownicy mają dostęp do materiałów, dzięki czemu mogą bez problemu powtórzyć sobie potrzebne informacje. Ponadto szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego wydawany jest certyfikat uprawniający do pracy.

Nasze szkolenie jest ważne przez 5 lat.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc