Szkolenie BHP przeznaczone dla lekarzy stomatologów

35,00 69,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj

 

Adresaci
 • Stomatolodzy
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionym stanowisku.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

  Zaświadczenie

Karta szkolenia

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to w przypadku środowiska medycznego to szczególnie ważne zagadnienie. Pracownicy służby zdrowia są bowiem wyjątkowo często narażeni na zagrożenia związane m.in. z transmisją bakterii i wirusów, bądź też wynikające z oddziaływania innych czynników. Dlatego ważne jest, by posiadali odpowiednią wiedzę dotyczącą ograniczania szkodliwych czynników i zapobiegania wypadkom przy pracy. Taki efekt można osiągnąć bez wychodzenia z domu/gabinetu, odbywając regularne szkolenia BHP online dla lekarzy stomatologów.

Oferowane przez nas szkolenie BHP online dla lekarzy obejmuje wiedzę z zakresu zagrożeń i czynników szkodliwych występujących na tego rodzaju stanowiskach pracy, a także ich wpływu na zdrowie i możliwościach zapobiegania. Osoby odbywające kurs będą mogły również poznać zasady udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Nasze e-szkolenie ma charakter okresowy i kończy się egzaminem, na podstawie którego wydawany jest dokument potwierdzający jego ukończenie.

Kurs ma charakter okresowy, i zgodnie z polskim prawem powinien być powtarzany co 5 lat.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przcipożarowa
 • Pierwsza pomoc