Szkolenie BHP dla fryzjerów

35,00 69,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj

 

Adresaci
 • Fryzjerzy
 • Barberzy
 • Styliści
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionych stanowiskach.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

  Zaświadczenie

Karta szkolenia

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Stosowanie zasad BHP w salonach fryzjerskich przyczynia się do wyeliminowania czynników szkodliwych i uciążliwych, a także zagrożeń takich jak reakcje alergiczne na wykorzystywane substancje czy też wywołane nimi podrażnienia skóry i oczu. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale również klientów, których tego rodzaju zdarzenia mogą zniechęcać. Takim sytuacjom pozwala zapobiec profesjonalnie przygotowane szkolenie BHP online.

Nasz kurs bhp dla osób pracujących w salonach fryzjerskich obejmuje między innymi wiedzę na temat zagrożeń występujących na stanowisku fryzjera oraz sposobów przeciwdziałania im. Kurs kończy się egzaminem w formie testu online, na podstawie którego generowane jest zaświadczenie o jego odbyciu, ważne przez 5 lat.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc