Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących innymi pracownikami: menedżerów, mistrzów brygadzistów, liderów

39,00 119,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj

Adresaci

 • Kierownicy /Menadżerowie
 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Liderzy
 • Inne osoby zarządzające pracownikami
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionych stanowiskach.

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobywa kwalifikacje umożliwiające przeprowadzanie instruktaży pracowników.

Więcej o instruktażach stanowiskowych dowiemy się:

https://bhp-protex.pl/czy-wiesz-czym-jest-instruktaz-stanowiskowy/

Właściwości

 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

 

Zaświadczenie

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności

 • Do 60 miesięcy

Forma płatności

 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Kadra kierownicza jest w szczególny sposób odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dlatego ważne jest, by posiadała wszystkie niezbędne kwalifikacje w tym zakresie. Przygotowane przez naszą firmę szkolenie BHP online pozwala ograniczyć liczbę wypadków i stopień oddziaływania niekorzystnych czynników.

Program szkolenia BHP online dla osób kierujących pracownikami został opracowany przez profesjonalistów na podstawie aktualnych rozporządzeń i wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu kurs, który oferuje Państwu nasza firma BHP, zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zagrożeń występujących na stanowiskach, które wiążą się z zarządzaniem innymi pracownikami, sposobów zapobiegania im oraz bezpiecznego sposobu realizowania swoich obowiązków.

Ostatnim etapem kursu jest wydanie zaświadczenia, potwierdzającego kwalifikacje umożliwiające przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników. Dokument jest ważny przez 5 lat. Po tym czasie uczestnik jest zobligowany do odbycia powtórnego szkolenia okresowego.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przcipożarowa
 • Pierwsza pomoc
 • Instruktarz stanowiskowy
 • Skutki niewłaściwych warunków pracy