Szkolenie BHP dla pracodawców i osób zarządzających innymi pracownikami: menedżerów, mistrzów brygadzistów, liderów

39,00 119,00 

-
+
Formularz zamówienia dla instytucji
Adresaci
 • Kierownicy /Menadżerowie
 • Mistrzowie
 • Brygadziści
 • Liderzy
 • Inne osoby zarządzające pracownikami
 • Osoby odbywających staż i praktykę na wyżej wymienionych stanowiskach.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,

  Zaświadczenie

Karta szkolenia

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Kadra kierownicza jest w szczególny sposób odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładach pracy. Dlatego ważne jest, by posiadała wszystkie niezbędne kwalifikacje w tym zakresie. Przygotowane przez naszą firmę wstępne szkolenie BHP online pozwala ograniczyć liczbę wypadków i stopień oddziaływania niekorzystnych czynników.

Program szkolenia BHP online dla osób kierujących pracownikami został opracowany przez profesjonalistów na podstawie aktualnych rozporządzeń i wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu kurs, który oferuje Państwu nasza firma BHP, zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zagrożeń występujących na stanowiskach, które wiążą się z zarządzaniem innymi pracownikami, sposobów zapobiegania im oraz bezpiecznego sposobu realizowania swoich obowiązków.

Ostatnim etapem kursu jest wydanie karty szkolenia wstępnego, potwierdzającej kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy. Dokument jest ważny przez 6 miesięcy. Po tym czasie pracownik jest zobligowany do odbycia szkolenia okresowego , które pozwoli mu uzyskać kwalifikacje do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników.

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przcipożarowa
 • Pierwsza pomoc
 • Instruktarz stanowiskowy
 • Skutki niewłaściwych warunków pracy