Wstępne szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych-pracownik budowlany UKRAINE

29,00 64,00 

Formularz zamówienia dla instytucji
Porównaj
Adresaci
 • Pracownicy świadczący prace w sektorze budowlanym,
 • Pracownicy ogólnobudowlani,
 • Murarze,
 • Tynkarz,
 • Dekarze,
 • Brukarze,
 • Hydraulicy,
 • Elektrycy,
 • Operatorzy maszyn budowlanych,
 • Monterzy,
 • Stażyści i praktykanci.
Właściwości
 • Wygodna forma filmu,
 • Kompatybilność z komputerami, smartfonami i tabletami,
 • Dostęp 24/7 z każdego miejsca,
 • Egzamin w formie testu składającego się z 10 pytań,
 • Nieograniczona liczba podejść do egzaminu,
Zaświadczenie

 

 • Dostępne natychmiast w formie PDF, lub tradycyjnej (na życzenie).
 • Honorowane przez Państwową Inspekcje Pracy

 

Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres ważności
 • Do 60 miesięcy
Forma płatności
 • Płatność online,
 • Faktura VAT z odroczonym terminem płatności,

W przypadku stałej współpracy opłata uiszczana jest raz w miesiącu, na podstawie zestawienia ilości szkoleń.

 

Praca na budowie wiąże się z wieloma zagrożeniami, które mogą generować wypadki przy pracy i przyczyniać się do wynikającego z nich stresu oraz kosztów. Przenoszenie ciężkich elementów, hałas oraz niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych to tylko niektóre z nich. Szkolenie BHP w prostej i przystępnej formie może pomóc wyeliminować lub ograniczyć oddziaływanie tych czynników, i dzięki temu usprawnić pracę całej firmy.

Nasza firma  oferuje Państwu kurs, który ma wygodną formę filmu opartego na wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministra Gospodarki i Pracy*. W trakcie realizacji naszego szkolenia BHP pracownicy poznają potencjalne zagrożenia na swoich stanowiskach, bezpieczny sposób wykonywania pracy, metody identyfikowania zagrożeń oraz zasady postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Ostatnim etapem szkolenia jest zaliczenie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych, w których można wybrać tylko jedną prawidłową odpowiedź.

 

 

 

 

*Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Program Szkolenia
 • Podstawy prawne
 • Zagrożenie czynnikami występującymi na stanowiskach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
 • Ochrona środowiska
 • Kształtowanie i organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc